Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR /

Other Authors:
Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Multiple
Publisher: Praha : Univerzita Karlova ; Togga, 2013.
Subjects:
Physical Description: 245 s.
Bibliography: Bibliografické poznámky pod čarou
ISBN: 978-80-7308-480-6 (Univerzita Karlova)
978-80-7476-040-2 (Togga)