Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit /

Other Authors:
Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Czech
German
Latin
Polish
Publisher: Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013.
Edition: Vyd. 1.
Series: Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. 14
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.