Čas a prostor /

Kritické srovnání nauky: Aristoteles a Kant Immanuel. I. Pojem času a prostoru u Aristotela. Shodné a různé v nauce Kantově a Aristotelově. Kritický rozbor Kantova odchýlení.

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.