Osudy několika knih ze sbírkového fondu knihovny Západočeského muzea v Plzni /

Stať o zpracovávání historického fondu Západočeského muzea a osudu několika prvotisků, které se v r. 2009 vrátily do fondu (jejich popis je otištěn v příloze na s. 220-223). Základní soupis prvotisků sestavil J. Hejnic, dále spolupracují A. Baďurová a H. Beránková.

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 1210-8510
Subjects:
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.