Syntax a morfológia - väzby a súvislosti.

Corporate Authors:
Document type: Book , Serial
Language: Slovak
Publisher: Bratislava : Veda, 2013.
Subjects:
Související jednotky:
Monografie seriálu: Jazykovedné štúdie, 30, 2013
Item Description: Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom seminári venovanom 25. výročiu úmrtia prof. PhDr. Jána Oravca, DrSc., ktorý sa konal 17. mája 2011 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Physical Description: 184 s. : čb. portrét.
Bibliography: Obsahuje bibliografie.
ISBN: 978-80-224-1286-5