Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae. [D.] 5, Addenda et corrigenda. [Sešit] 55, Bl'snăti-vrač'ba /

Other Authors:
Hauptová, Zoe, 1929-2012 (EditorCompiler)
Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Slavic
German
Greek
Latin
Russian
Publisher: Praha : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. : Euroslavica, 2012.
Edition: Vyd. 1.
Subjects:
Item Description: Volné dvoulisty v obálce
Physical Description: s. 137-200.
ISBN: 978-80-86420-23-3 (soubor)
978-80-86420-42-4 (Slovanský ústav AV ČR)
978-80-85494-99-0 (Euroslavica)