Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj : Chrudim 19.-22. září 2005 /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book
Language: Czech
German
Slovak
ISSN: 0231-5823
Publisher: Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2006.
Series: Archaeologia historica, 31
Subjects:
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.