Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského. Rejstřík /

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
German
Publisher: Praha : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1939.
Series: Sbírka pramenů k poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina 2., Korespondence a prameny cizojazyčné ; č. 28
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days K 5924 26006304730
Poznámka pro OPAC: II/28