Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského. 4., Část 1. / [Dopisy z let 1849-1852] /

Main Author:
Other Authors:
Černý, Václav (PublisherEditor)
Document type: Book
Language: Czech
German
Publisher: Praha : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1933.
Series: Sbírka pramenů k poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina 2., Korespondence a prameny cizojazyčné ; č. 27
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.