Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy : premeny estetického kánonu ; koncepcie literárnych dejín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie /

Other Authors:
Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Slovak
Czech
Publisher: Bratislava : Veda : Ústav svetovej literatúry SAV : Kabinet divadla a filmu SAV, 2007.
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days E 73962 26001000065