Dny práva - 2008 = Days of law : 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book
Language: Czech
English
German
Polish
Romanian
Russian
Slovak
Publisher: Brno : Masarykova univerzita, 2008.
Edition: 1. vyd.
Series: Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; č. 337
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.