Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář /

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Linde Praha, 2009.
Edition: 4., dopl. vyd. podle stavu k 1. 3. 2009
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.