Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou : a předpisy související : Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Zákon o Policii ČR - Zákon o výkonu vazby - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody - Zákon o Probační a mediační službě - Advokátní tarif /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Linde, 2008.
Edition: 26. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2008 se zapracováním změn účinných od 1.1.2009
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
Main building Within 30 minutes E 76621 26000900922