Dvory a rezidence ve středověku : [sborník příspěvků z 2. kolokvia konaného 18.-19. října 2007 v Historickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy a Ústavem českých dějin FF UK]. 2, Skladba a kultura dvorské společnosti /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book , Serial
Language: Czech
Polish
Publisher: Praha : Historický ústav AV ČR, 2008.
Series: Mediaevalia historica Bohemica ; 2008, suppl. 2
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 2008, suppl. 2 PF 2742 26000990272
Poznámka pro OPAC: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 2008, suppl. 2 PF 2827 26000990273
Poznámka pro OPAC: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti