Dvory a rezidence ve středověku : [sborník příspěvků z kolokvia konaného 18. března 2005 v Historickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK] /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book , Serial
Language: Czech
Polish
Publisher: Praha : Historický ústav AV ČR, 2006.
Series: Mediaevalia historica Bohemica ; 2006, suppl. 1
Online Access: Obsah
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.