Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 39, 2014, č. 1-2 PE 6155 26001493995
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 38, 2013, č. 1-2 PE 6155 26001391985
Poznámka pro OPAC: č. 1 monotematické: Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 37, 2012, č. 1-2 PE 6155 26001390960
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 36, 2011, č. 1-2 PE 6155 26001191332
Poznámka pro OPAC: č. 1 monotematické: Středověké fortifikace
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 35, 2010, č. 1-2 PE 6155 26001091054
Poznámka pro OPAC: Život středověkého člověka od kolébky do hrobu - 41. mezinárodní konference archeologie středověku, Pradubice 21.-25. září 2009
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 34, 2009 PE 6155 26000991711
Poznámka pro OPAC: 40. mezinárodní konference archeologů středověku, Plzeň 15.-19.9. 2008, ISBN 978-80-7275-079-5
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 33, 2008 PE 6155 26000891866
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXIX. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním sídliská v stredovekom rurálnom prostredí
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 32 (2007) PE 6155 26000890904
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na 38. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním archeológia stredovekého mesta
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 31 (2006) PE 6155 26000608557
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a v
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 31, 2006 PE 6155 26000608349
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a v
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 30 (2005) PE 6155 26000502154
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a archeologické památky (movité
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 29 (2004) PE 6155 26000502153
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 28 (2003) PE 6155 26000401589
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXIV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich od
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 28 (2003) PE 6155 26000401590
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXXIV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich od
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 23 (1998) PE 6155 26000502244
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXIX. celostátní konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky k problematice archeologie středověkých komunikací.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 20 (1995) PE 6155 26009501723
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXVI. konferenci k problematice archeologie středověku s hlavním zaměřením na nové výsledky výzkumu středověkých měst.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 19 (1994) PE 6155 26009405507
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXV. konferenci k problematice archeologie středověku s hlavním zaměřením na opevněná sídla.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 18 (1993) PE 6155 26009400939
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků prednesených na XXIV. celoštátnej konferencii archeológov stredoveku - Levoča '92 na tému etnický pohyb a zmeny v štruktúre stredovekého osídlenia.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 17 (1992) PE 6155 26009202410
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 16 (1991) PE 6155 26009400938
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXII. celostátní konferenci archeologů středověku s hlavním zaměřením na zaniklá středověká sídliště a vývoj osídlení na území českých z
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 15 (1990) PE 6155 26009102361
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XXI. celostátní konferenci k problemtice historické archeologie s hlavním zaměřením na všední život ve středověku.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 14 (1989) PE 6155 26009100249
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XX. celostátní konferenci archeologů středověku s hlavním zaměřením na české země a Slovensko na prahu vrcholného středověku. Odraz společensk
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 12 (1987) PE 6155 26009200899
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XVIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na vesnické sídlo, dům a dvůr v kulturně historických, geog
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 11 (1986) PE 6155 26008701934
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XVII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na památky středověké architektury ve světle archeologických
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 10 (1985) PE 6155 26008600429
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XVI. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na "Hospodárske dejiny na území Československa v stredovek
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 9 (1984) PE 6155 26008501310
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků k problematice historické archeologie.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 8 (1983) PE 6155 26008308582
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XIV. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na otázky řemeslné výroby v období středověku.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 7 (1982) PE 6155 26008204697
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na středověkou vesnici na území ČSSR.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 6 (1981) PE 6155 26008104869
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na hrady a hrádky v ČSSR.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 5 (1980) PE 6155 26008103840
Poznámka pro OPAC: Sborník příspěvků přednesených na XI. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na archeologický výzkum doby předhusitské a husitské.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 1-10 (1976-1985.(1990)) č. Rejstř. PE 6155 26009003320