Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou v úplném znění : a předpisy souvisící : Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Zákon o Policii ČR - Zákon o výkonu vazby - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody - Zákon o Probační a mediační službě - Advokátní tarif /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Linde, 2005.
Edition: 23. aktualizované vyd.
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days F 136913 26000606742