Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou : Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami : a předpisy souvisící - zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif : v úplném znění /

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Linde, 2005.
Edition: 22. aktualizované vyd. podle stavu k 1.3. 2005
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days F 136394 26000505951