Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami : a předpisy souvisící: zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif : v úplném znění /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Linde, 2004.
Edition: 21. aktualizované vyd. podle stavu k 1.11. 2004
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days F 136297 26000504060