Hospodářské dějiny = Economic history. 17 /

Other Authors:
Document type: Book , Serial
Language: Czech
English
Russian
German
ISSN: 0231-7540
Publisher: Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1989.
Series: Hospodářské dějiny, 17, 1989
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.