Thematic map

Tematická mapa fondu je určena všem zájemcům z řad čtenářů, knihovníků a nakladatelů, kteří chtějí získat rychlou informaci o tematickém profilu fondu bez podrobných bibliografických informací. Poskytuje tematický profil fondu uspořádaný podle kategorizačního schématu metody konspektu – mezinárodního standardu pro popis a budování knihovních fondů a knihovních sbírek. V současné době je takto zpřístupněna část knihovního fondu, a to převážně knihy zpracované od roku 2006 do současnosti.